Ngô, Tuấn Hưng, và Như Lâm Nguyễn. “Vai Trò Tiên lượng của nồng độ Lactate Và kiềm Dư máu động mạch tại thời điểm vào viện Sau bỏng”. Tạp chí Y học Thảm hoạ và Bỏng, no. 1 (Tháng Ba 25, 2022): 49-55. Truy cập Tháng Tám 14, 2022. https://jbdmp.vn/index.php/yhthvb/article/view/101.