Nguyễn, Thái Ngọc Minh, Anh Tuấn Chu, và Trần Anh Lê. “Nhiễm trùng vết thương Trên bệnh nhân bỏng nặng sử dụng thuốc Nam. (Thông báo lâm sàng)”. Tạp chí Y học Thảm hoạ và Bỏng, no. 3 (Tháng Bảy 2, 2020): 56–62. Truy cập Tháng Năm 20, 2024. https://jbdmp.vn/index.php/yhthvb/article/view/114.