Đặng, Thành Quyết, Đức Minh Tống, và Khắc Chiến Trần. “Đặc điểm rối loạn Lo âu ở bệnh nhân bỏng Giai đoạn phục hồi chức năng”. Tạp chí Y học Thảm hoạ và Bỏng, no. 2 (Tháng Năm 6, 2022): 23-29. Truy cập Tháng Sáu 29, 2022. https://jbdmp.vn/index.php/yhthvb/article/view/124.