Phạm , Văn Hùng, và Thị Kiều Nguyễn. “Đặc điểm Albumin niệu Và một số yếu tố Liên Quan của bệnh nhân đái tháo đường tuýp 2 đến khám tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội”. Tạp chí Y học Thảm hoạ và Bỏng, no. 2 (Tháng Năm 6, 2022): 30-35. Truy cập Tháng Sáu 29, 2022. https://jbdmp.vn/index.php/yhthvb/article/view/125.