Ngô, Tuấn Hưng, và Như Lâm Nguyễn. “Đặc điểm Và kết Quả điều trị bệnh nhân bỏng nhiễm Virus Viêm Gan B Và C”. Tạp chí Y học Thảm hoạ và Bỏng, no. 2 (Tháng Năm 6, 2022): 45-50. Truy cập Tháng Sáu 29, 2022. https://jbdmp.vn/index.php/yhthvb/article/view/127.