Phạm, Văn Hùng, và Thị Kiều Nguyễn. “Thực trạng nhiễm tụ cầu vàng Trên bàn Tay của Sinh Viên kỹ thuật xét nghiệm Trường đại học Y Hà Nội”. Tạp chí Y học Thảm hoạ và Bỏng, no. 2 (Tháng Năm 6, 2022): 62-67. Truy cập Tháng Sáu 29, 2022. https://jbdmp.vn/index.php/yhthvb/article/view/130.