Võ, Văn Hiển, và Văn Quỳnh Nguyễn. “Cập nhật về Thuyên tắc phổi”. Tạp chí Y học Thảm hoạ và Bỏng, no. 2 (Tháng Năm 6, 2022): 80-86. Truy cập Tháng Sáu 29, 2022. https://jbdmp.vn/index.php/yhthvb/article/view/133.