Nguyễn, Ngọc Tuấn, Quốc Chiểu Lê, và Thuỳ Linh Nguyễn. “Histopathological Changes of Experimental Burns in Rabbits Treated With Berberine Nano Gel”. Tạp chí Y học Thảm hoạ và Bỏng, no. 6 (Tháng Giêng 15, 2023): 32-42. Truy cập Tháng Ba 29, 2023. https://jbdmp.vn/index.php/yhthvb/article/view/184.