Nguyễn, Thị Bích Phượng, Văn Hân Đinh, Thị Hương Nguyễn, Ngọc Toàn Phạm, Thị Thái Linh Nguyễn, Xuân Lệ Hồ, Ngọc Tuấn Nguyễn, và Như Lâm Nguyễn. “Assessment of the Effect of Low-Level Laser Therapy (808nm) on the Proliferation and Migration of Fibroblasts from Chronic Wound Tissue”. Tạp chí Y học Thảm hoạ và Bỏng, no. 6 (Tháng Giêng 15, 2023): 43-53. Truy cập Tháng Hai 28, 2024. https://jbdmp.vn/index.php/yhthvb/article/view/185.