Ninh, Thị Kim Oanh, Thanh Tùng Nguyễn, Quang Đông Nguyễn, và Thanh Việt Nguyễn. “Antimicrobial Susceptibility Patterns of Escherichia Coli Isolated from Cancer Patients in National Cancer Hospital”. Tạp chí Y học Thảm hoạ và Bỏng, no. 6 (Tháng Giêng 15, 2023): 54-63. Truy cập Tháng Ba 29, 2023. https://jbdmp.vn/index.php/yhthvb/article/view/186.