Trần, Quang Hưng, Thị Thu Hiền Trương, và Thị Hương Nguyễn. “Căn Nguyên Và mức độ kháng kháng Sinh của các chủng Vi Sinh vật thường gặp tại bệnh viện bỏng quốc Gia Lê hữu trác (01 2021 - 03 2022)”. Tạp chí Y học Thảm hoạ và Bỏng, no. 1 (Tháng Ba 20, 2023): 7–21. Truy cập Tháng Năm 20, 2024. https://jbdmp.vn/index.php/yhthvb/article/view/212.