Trần, Đình Hùng, và Văn Vụ Hoàng. “Nghiên cứu đặc điểm biến đổi Khí máu Và kết Quả điều trị bệnh nhân bỏng Hô hấp”. Tạp chí Y học Thảm hoạ và Bỏng, no. 1 (Tháng Tư 7, 2023): 22-29. Truy cập Tháng Sáu 2, 2023. https://jbdmp.vn/index.php/yhthvb/article/view/213.