Vũ, Quang Vinh, Vân Anh Trần, Hạnh Nguyên Khổng, Thanh Hải Tống, Thanh Tuấn Hoàng, và Trung Quyết Đỗ. “Hiệu Quả điều trị của phương pháp nối Vi phẫu bạch mạch tĩnh mạch kết hợp Hút mỡ Trong điều trị Phù bạch mạch”. Tạp chí Y học Thảm hoạ và Bỏng, no. 1 (Tháng Tư 7, 2023): 30-37. Truy cập Tháng Sáu 2, 2023. https://jbdmp.vn/index.php/yhthvb/article/view/214.