Phan , Thị Dung, và Viết Tiến Nguyễn. “Hoạt động giáo dục sức khỏe của điều dưỡng tại Bệnh viện phụ sản Thiện An năm 2022”. Tạp chí Y học Thảm hoạ và Bỏng, no. 1 (Tháng Ba 20, 2023): 73–85. Truy cập Tháng Năm 20, 2024. https://jbdmp.vn/index.php/yhthvb/article/view/219.