Phan , Thị Dung, và Viết Tiến Nguyễn. “Hoạt động giáo dục sức khỏe của điều dưỡng tại Bệnh viện phụ sản Thiện An năm 2022”. Tạp chí Y học Thảm hoạ và Bỏng, no. 1 (Tháng Tư 7, 2023): 80-92. Truy cập Tháng Sáu 2, 2023. https://jbdmp.vn/index.php/yhthvb/article/view/219.