Nguyễn, Thanh Việt, và Quang Đông Nguyễn. “Vai Trò Và tiềm năng điều trị của hệ Vi Sinh vật đường ruột Trong bỏng nặng”. Tạp chí Y học Thảm hoạ và Bỏng, no. 1 (Tháng Ba 20, 2023): 93-109. Truy cập Tháng Sáu 2, 2023. https://jbdmp.vn/index.php/yhthvb/article/view/220.