Ngô, Tuấn Hưng, Như Lâm Nguyễn, Hải An Nguyễn, Đình Hùng Trần, Thị Dịu Hiền Trần, và Thị Mai Hương Nguyễn. “Đặc điểm rối loạn đông máu sớm ở bệnh nhân bỏng nặng”. Tạp chí Y học Thảm hoạ và Bỏng, no. 4 (Tháng Tám 31, 2023): 13–19. Truy cập Tháng Bảy 12, 2024. https://jbdmp.vn/index.php/yhthvb/article/view/245.