Vũ, Quốc Khánh, Thanh Tuấn Hoàng, Quang Vinh Vũ, Vân Anh Trần, Trung Quyết Đỗ, và Tuấn Hoàng Hoàng. “Đánh Giá kết Quả điều trị tổn khuyết cổ Tay - bàn Tay bằng vạt nhánh Xuyên động mạch Quay”. Tạp chí Y học Thảm hoạ và Bỏng, no. 4 (Tháng Tám 31, 2023): 39–45. Truy cập Tháng Sáu 13, 2024. https://jbdmp.vn/index.php/yhthvb/article/view/248.