Võ, Văn Hiển, và Thanh Tuấn Hoàng. “Hiệu Quả gây Mê Mask Thanh quản Trong phẫu thuật nâng ngực băng Túi độn”. Tạp chí Y học Thảm hoạ và Bỏng, no. 4 (Tháng Tám 31, 2023): 55-61. Truy cập Tháng Mười-Một 29, 2023. https://jbdmp.vn/index.php/yhthvb/article/view/250.