Đỗ, Thị Ngọc Anh. “Đánh Giá kiến thức chăm sóc Dinh dưỡng Cho người bệnh bỏng của điều dưỡng Bệnh viện Bỏng Quốc Gia Lê Hữu Trác”. Tạp chí Y học Thảm hoạ và Bỏng, no. 4 (Tháng Tám 31, 2023): 80–94. Truy cập Tháng Sáu 13, 2024. https://jbdmp.vn/index.php/yhthvb/article/view/253.