Đỗ, Thị Ngọc Anh. “Đánh Giá kiến thức chăm sóc Dinh dưỡng Cho người bệnh bỏng của điều dưỡng Bệnh viện Bỏng Quốc Gia Lê Hữu Trác”. Tạp chí Y học Thảm hoạ và Bỏng, no. 4 (Tháng Tám 31, 2023): 80-94. Truy cập Tháng Mười-Một 29, 2023. https://jbdmp.vn/index.php/yhthvb/article/view/253.