Hoàng, Văn Vụ, Thị Dịu Hiền Trần, và Thị Thuý Trương. “Điều trị thành công bệnh nhân bỏng Acid Chromic Có biến chứng tổn thương thận cấp”. Tạp chí Y học Thảm hoạ và Bỏng, no. 4 (Tháng Tám 31, 2023): 105-113. Truy cập Tháng Mười-Một 29, 2023. https://jbdmp.vn/index.php/yhthvb/article/view/255.