Uông, Thanh Tùng, Vũ Hoàng Nguyễn, Trần Thành Nguyễn, Quang Hưng Đỗ, Văn Thành Đặng, và Xuân Ngọc Lê. “Đánh Giá kết Quả tạo hình sẹo Co kéo bàn ngón Tay Di chứng bỏng ở Trẻ Em tại Bệnh viện Đa Khoa Xanh Pôn”. Tạp chí Y học Thảm hoạ và Bỏng, no. 5 (Tháng Mười 31, 2023): 29–37. Truy cập Tháng Tư 14, 2024. https://jbdmp.vn/index.php/yhthvb/article/view/261.