Đoàn, Chí Thanh, Văn Tú Hoàng, Hồng Thái Nguyễn, Thị Thuỳ Liên Nguyễn, và Thị Dung Lê. “Một số đặc điểm Và kết Quả điều trị bệnh nhân bỏng mắc COVID-19”. Tạp chí Y học Thảm hoạ và Bỏng, no. 5 (Tháng Mười 31, 2023): 38–54. Truy cập Tháng Tư 14, 2024. https://jbdmp.vn/index.php/yhthvb/article/view/262.