Nguyễn, Tiến Dũng, và Minh Quyết Phạm. “Nghiên cứu một số biến đổi cấu Trúc vết thương mạn tính Trên Tiêu bản nhuộm H&Amp;E Sau trị liệu huyết tương giàu tiểu cầu tự thân”. Tạp chí Y học Thảm hoạ và Bỏng, no. 5 (Tháng Mười 31, 2023): 64–72. Truy cập Tháng Tư 14, 2024. https://jbdmp.vn/index.php/yhthvb/article/view/264.