Nguyễn, Đức Thành, Đồng Hoàng Hạnh Vũ, Mạnh Thắng Đỗ, Văn Quang Bùi, Duy Nhất Bùi, và Văn Trung Phạm. “Kết Quả điều trị Vi phẫu nối ngón Tay đứt rời tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp”. Tạp chí Y học Thảm hoạ và Bỏng, no. 5 (Tháng Mười 31, 2023): 82–87. Truy cập Tháng Tư 14, 2024. https://jbdmp.vn/index.php/yhthvb/article/view/266.