Tran, Van Anh, và Quang Vinh Vu. “Vitiligo and Surgical Treatment”. Tạp chí Y học Thảm hoạ và Bỏng, no. 6 (Tháng Chạp 31, 2023): 42–50. Truy cập Tháng Năm 20, 2024. https://jbdmp.vn/index.php/yhthvb/article/view/277.