Phan, Quốc Anh, Tuấn Việt Phạm, Thị Hương Lan Nguyễn, và Đức Minh Phạm. “Đánh Giá thực hành nuôi dưỡng Trẻ của Bà Mẹ Có Con 6 - 23 tháng tuổi tại Phòng Khám - Tư vấn Dinh dưỡng Và Tiêm chủng, Viện Đào tạo Y học Dự phòng Và Y Tế Công cộng”. Tạp chí Y học Thảm hoạ và Bỏng, no. 1 (Tháng Hai 28, 2024): 47–55. Truy cập Tháng Năm 23, 2024. https://jbdmp.vn/index.php/yhthvb/article/view/281.