Nguyễn, Ngọc Tuấn. “Chất Thay Thế Da Và liệu pháp chữa liền vết thương dựa Trên Tế bào (Tổng Quan)”. Tạp chí Y học Thảm hoạ và Bỏng, no. 1 (Tháng Hai 28, 2024): 80–94. Truy cập Tháng Năm 22, 2024. https://jbdmp.vn/index.php/yhthvb/article/view/283.