Phạm, Vĩnh Hùng, Văn Hiếu Nguyễn, và Phước Bảo Quân Nguyễn. “Đánh Giá kết Quả bước đầu của kỹ thuật đốt sóng Cao tần ở bệnh nhân Ung Thư phổi không Tế bào nhỏ tại Bệnh viện Ung bướu Nghệ An”. Tạp chí Y học Thảm hoạ và Bỏng, no. 1 (Tháng Hai 28, 2024): 64–71. Truy cập Tháng Năm 23, 2024. https://jbdmp.vn/index.php/yhthvb/article/view/284.