Nguyễn, Hải An, Đình Hùng Trần, và Tuấn Hưng Ngô. “Báo cáo lâm sàng Ca bỏng Hô hấp mức độ nặng, ngạt khói”. Tạp chí Y học Thảm hoạ và Bỏng, no. 2 (Tháng Tư 29, 2024): 91–95. Truy cập Tháng Sáu 21, 2024. https://jbdmp.vn/index.php/yhthvb/article/view/285.