Đặng, Hoàng Thơm, Ngọc Lâm Vũ, và Thiết Sơn Trần. “Kết Quả đa Ký giấc ngủ Sau phẫu thuật kéo giãn xương hàm dưới điều trị hội chứng Pierre Robin thể nặng”. Tạp chí Y học Thảm hoạ và Bỏng, no. 1 (Tháng Hai 28, 2024): 72–79. Truy cập Tháng Năm 22, 2024. https://jbdmp.vn/index.php/yhthvb/article/view/289.