Đỗ, Văn Tú, và Văn Phùng Nguyễn. “Kết Quả Nghiên cứu giải phẫu cuống mạch cấp máu Cho vạt Da Cơ dưới móng”. Tạp chí Y học Thảm hoạ và Bỏng, no. 1 (Tháng Hai 28, 2024): 31–39. Truy cập Tháng Năm 22, 2024. https://jbdmp.vn/index.php/yhthvb/article/view/305.