Phạm, Văn Trung, và Văn Tuấn Lê. “Kết Quả tạo hình khuyết ngón Tay cái bằng vạt cuống liền tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp, Hải Phòng”. Tạp chí Y học Thảm hoạ và Bỏng, no. 1 (Tháng Hai 28, 2024): 40–46. Truy cập Tháng Năm 23, 2024. https://jbdmp.vn/index.php/yhthvb/article/view/306.