Phạm, Minh Quyết, Tiến Dũng Nguyễn, Thị Hằng Đoàn, Thị Hương Nguyễn, Thị Huế Phạm, và Hồng Thái Nguyễn. “Đặc điểm hình thái Vi thể Và hóa Mô miễn dịch tại vết thương mạn tính điều trị huyết tương giàu tiểu cầu tự thân”. Tạp chí Y học Thảm hoạ và Bỏng, no. 2 (Tháng Tư 29, 2024): 18–26. Truy cập Tháng Sáu 21, 2024. https://jbdmp.vn/index.php/yhthvb/article/view/309.