Nguyễn, Ngọc Tuấn. “Tổng Quan các phương pháp điều trị rụng tóc Do nội tiết tố”. Tạp chí Y học Thảm hoạ và Bỏng, no. 2 (Tháng Tư 29, 2024): 69–90. Truy cập Tháng Sáu 21, 2024. https://jbdmp.vn/index.php/yhthvb/article/view/315.