Nguyễn, Ngọc Tuấn. “Tổng Quan Mô hình Nghiên cứu vết thương thực nghiệm Và phương pháp đánh Giá Quá trình liền vết thương. Phần II: Các phương pháp đánh Giá Quá trình liền vết thương”. Tạp chí Y học Thảm hoạ và Bỏng, no. 1 (Tháng Ba 25, 2022): 7-17. Truy cập Tháng Tám 14, 2022. https://jbdmp.vn/index.php/yhthvb/article/view/96.