Trần, Đình Hùng, và Như Lâm Nguyễn. “Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến kết Quả điều trị của bệnh nhân bỏng nặng Có biến chứng ARDS”. Tạp chí Y học Thảm hoạ và Bỏng, no. 1 (Tháng Ba 25, 2022): 18-25. Truy cập Tháng Tám 14, 2022. https://jbdmp.vn/index.php/yhthvb/article/view/97.