1.
Nguyễn NL. HƯỚNG dẫn của Hội Bỏng thế giới 2018. Phần 4. Tắc tĩnh mạch sâu ở bệnh nhân bỏng. yhthvb [Internet]. 2 Tháng Bảy 2020 [cited 20 Tháng Năm 2024];(3):69-71. Available at: https://jbdmp.vn/index.php/yhthvb/article/view/116