1.
Nguyễn NL, Ngô TH. Vai trò tiên lượng của chỉ số De Ritis thời điểm vào viện ở bệnh nhân bỏng nặng. yhthvb [Internet]. 6 Tháng Năm 2022 [cited 29 Tháng Sáu 2022];(2):7-12. Available at: https://jbdmp.vn/index.php/yhthvb/article/view/122