1.
Đặng TQ, Tống Đức M, Trần KC. Đặc điểm rối loạn lo âu ở bệnh nhân bỏng giai đoạn phục hồi chức năng. yhthvb [Internet]. 6 Tháng Năm 2022 [cited 29 Tháng Sáu 2022];(2):23-9. Available at: https://jbdmp.vn/index.php/yhthvb/article/view/124