1.
Phạm VH, Nguyễn TK. Thực trạng nhiễm tụ cầu vàng trên bàn tay của sinh viên kỹ thuật xét nghiệm Trường đại học Y Hà Nội. yhthvb [Internet]. 6 Tháng Năm 2022 [cited 29 Tháng Sáu 2022];(2):62-7. Available at: https://jbdmp.vn/index.php/yhthvb/article/view/130