1.
Nguyễn TD, Nguyễn NL. Đào tạo và huấn luyện đội hỗ trợ y tế khẩn cấp. yhthvb [Internet]. 6 Tháng Năm 2022 [cited 29 Tháng Sáu 2022];(2):68-72. Available at: https://jbdmp.vn/index.php/yhthvb/article/view/131