1.
Võ VH, Nguyễn VQ. Cập nhật về thuyên tắc phổi. yhthvb [Internet]. 6 Tháng Năm 2022 [cited 29 Tháng Sáu 2022];(2):80-6. Available at: https://jbdmp.vn/index.php/yhthvb/article/view/133