1.
Trần Đình H, Hoàng VV. Nghiên cứu đặc điểm biến đổi khí máu và kết quả điều trị bệnh nhân bỏng hô hấp. yhthvb [Internet]. 7 Tháng Tư 2023 [cited 2 Tháng Sáu 2023];(1):22-9. Available at: https://jbdmp.vn/index.php/yhthvb/article/view/213