1.
Trương TTH, Nguyễn TMH, Hoàng MH. Đánh giá tỷ lệ và mức độ kháng kháng sinh của các chủng vi khuẩn gây nhiễm khuẩn huyết tại Bệnh viện Bỏng Quốc gia (01/2016 - 12/2021). yhthvb [Internet]. 7 Tháng Tư 2023 [cited 2 Tháng Sáu 2023];(1):45-60. Available at: https://jbdmp.vn/index.php/yhthvb/article/view/215