1.
Trần TTH, Nguyễn THG, Nguyễn TT, Trần NPA, Nguyễn HH. Bước đầu đánh giá kết quả tạo hình tai bằng sụn sườn tự thân một thì ở bệnh nhân dị tật tai nhỏ bẩm sinh. yhthvb [Internet]. 7 Tháng Tư 2023 [cited 2 Tháng Sáu 2023];(1):61-6. Available at: https://jbdmp.vn/index.php/yhthvb/article/view/216