1.
Phạm VH, Nguyễn VH, Nguyễn PBQ. Kết quả điều trị đốt sóng cao tần bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ không mổ được có hóa trị tại Bệnh viện Ung bướu Nghệ An. yhthvb [Internet]. 7 Tháng Tư 2023 [cited 2 Tháng Sáu 2023];(1):67-74. Available at: https://jbdmp.vn/index.php/yhthvb/article/view/217