1.
Phan TD, Nguyễn VT. Hoạt động giáo dục sức khỏe của điều dưỡng tại Bệnh viện phụ sản Thiện An năm 2022. yhthvb [Internet]. 20 Tháng Ba 2023 [cited 21 Tháng Sáu 2024];(1):73-85. Available at: https://jbdmp.vn/index.php/yhthvb/article/view/219