1.
Nguyễn TV, Nguyễn Q Đông. Vai trò và tiềm năng điều trị của hệ vi sinh vật đường ruột trong bỏng nặng. yhthvb [Internet]. 20 Tháng Ba 2023 [cited 2 Tháng Sáu 2023];(1):93-109. Available at: https://jbdmp.vn/index.php/yhthvb/article/view/220