1.
Ngô TH, Nguyễn NL, Nguyễn HA, Trần ĐH, Trần TDH, Nguyễn TMH. Đặc điểm rối loạn đông máu sớm ở bệnh nhân bỏng nặng. yhthvb [Internet]. 31 Tháng Tám 2023 [cited 14 Tháng Tư 2024];(4):13-9. Available at: https://jbdmp.vn/index.php/yhthvb/article/view/245