1.
Tống TH, Đỗ TQ, Vũ QV. Kết quả bước đầu sử dụng vạt tự do đùi trước ngoài nối thông mạch máu điều trị tổn thương vùng cổ tay sau bỏng điện cao thể. yhthvb [Internet]. 31 Tháng Tám 2023 [cited 29 Tháng Mười-Một 2023];(4):20-7. Available at: https://jbdmp.vn/index.php/yhthvb/article/view/246